Haber Öğesi : Prof.Dr.ALİ ÇELİK GAZİANTEP'TE İDİ
(Kategori: Çeşitli Haberler)
Gönderen Aktan Şahan
Tuesday 06 January 2009 - 21:32:06
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ali Çelik Gaziantep'te Çepni Kültürü üzerine araştırmalarda bulundu. Tüm hayatını Oğuzların Gökhan'a bağlı Çepni kültürüne Vakfetmiş olan Prf.Dr.Ali Çelik , Çepniler üzerine sayısız yazılı kaynaklara imza atmıştır.

Yusuf Dede Karkın ve Musa'i Kazım postlarının Dedeleri sayesinde inanç kimliğini bölgede koruyabilmiş olan Çepniler , içine kapalı bir hayat sürdürmesi sebebi ile de Tarihi dokuyu en az kayıpla günümüze taşıyabilmiş nadir topluluklardan birisidir.
Çepni toplumunun Anadolu'nun her yöresinde var olduğu ve kültürel yapısının bozulmadan günümüze taşınması ile Oğuz Türk toplumu hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşılabilmesine yardımcı olduğunu söyleyen Prof.Dr.Ali Çelik , bu kültürün yapılacak çalışmaların gelecek yüzyıllara mutlaka taşınması gereken kodlar olduğunu önemle vurguladı.
Gaziantep Merkezinde, Yusuf Dede Karkın Dedelerinden Ali Dede ( Kocaakça ) ile birlikte yapılan sıcak dost sohbetlerne
Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kayıtsız kalmamış değerli Akademisyen Mustafa Gültekin'de Çepni tarihinin kodlarının yazılmasında bizlerle birlikte olmuştur.Milelis Köyü Ziyaret Alanı ( Seyit İbrahim Çelebi Türbesi ) , Sarılar Köyü ( Kel Mehdi Türbesi ), Yarımca ( Balıklı Göl ), Kuzuyatağı Hacı Küreyş ve Seydi Küreyş Ziyaretlerinde araştırmalarda bulunan Prf.Dr.Ali Çelik'e ziyareti sırasında, Ali Aktan Şahan ve Gaziantep Üniversitesinden Dç.Dr. Mustafa Gültekin, İskender Korkmaz, Ünal Şenkaya ve Alperen Enes Şahan eşlik ettiler.

Yukarı Kayabaşı Musa'i Kazım postundan Nadir Keskin'in evinde misafir olan Prf.Dr.Ali Çelik ile Mehmet Keskin ( Mamey Dede ) 'nin sohbetlerinde, masaya yatırılan Çepni kültürü ve Cem Türenlerine ait bilgi alışverişi ile bir çok soru cevap buldu. Yakın bir zaman sonra bir çok eserine bir yenisinin daha eklendiği müjdesini veren Prf.Dr.Ali Çelik , Çepni Kültürünün yapısı ve güzelliği hakkında yapılan çalışmalara hiçbir zaman nokta konulamayacağını ifade etti.

Yapılan söyleşilerde , Türkmen Çepni Kültürünün yok edilemez dokusunun , Anadolu'nun her köşesinde yaşamaya devam ettiği sonucu çıktı ve Birlik , beraberlik ve kardeşlik üzerine güzel ve anlamlı mesajlar verildi.

Çepni köylerimizin gelenek , görenekleri hakkında alınan ön bilgi sonrası saha çalışmaları için köylere gittik. Sırası ile aile kurumu türküler ve deyişler , düğün , ölüm , defin , yemek , askerlik gibi konularda yapılan söyleşiler , yaşamaya devam eden saygın Çepni kültürünün binlerce yıllık dokusunun , Gaziantep Çepnileri tarafından korunduğu ve korunmaya devam edeceğinin bir ispatı olmuştur.

Prof.Dr.Ali Çelik , Vilayet'i Çepni'den getirdiği sıcacık sohbetleri ile dost ve akraba Karadeniz Çepnileri hakkında bilgiler sunarak kültürel dokunun kaynaşmasında önemli bir katkıda bulunmuş oldu.


Yukarı Kayabaşı Köyünde , Musa'i Kazım Postu Sahipleri Mamey Dede (Keskin) ve Nadir Dede ( Keskin ) tarafından ağırlandık. Sohbet ve Çayların lezzetinde güzel bir gece oldu. Musa'i Kazım Postunun Gaziantep'ten Çepni Köylerine bir kısım Taliplerle göçü , bölge de birlik olunması , Seyit İbrahim Çelebi Hazretleri , Hacı Küreyş ve Ailesi , Çepni Müziği ve Türküleri , Örf Adet ve Gelenekler , Mamey Dedemizin Musa'i Kazım Duası ve Nadir Keskin Dedemizin Sazı Sözü Prof.Dr.Ali Çelik'i hayli etkilemişti. Çok sıcak dostlukların temelleri atılmış oldu.

Hasanoğlu ve Kızboğan köylerinde Muhtar tarafından ağırlanılan Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim görevlileri, halk ile söyleşilerinde oldukça keyifli saatler yaşadılar. Kültürel mirasın en etkili aktarımı olan sözlü anlatım halkımız tarafından misafirlerin zihinlerine nakş edildi. Bu arada gittiği her yerde çocuklara karşı olan sevgisi gözlerden kaçmayan Prof.Dr.Ali Çelik , bir anda yaşça küçük olan Çepnilerin sevgili dedesi oluverdi.

Prof.Dr.Ali Çelik ile Çepni üzerine yapılan çalışmalara devam ederken , Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Akademisyen Süleyman Ünüvar bizlerle oldu. Saatler süren Çepni Kültürü ve tarihi üzerine yapılan sohbetler sonrasında daha çok çalışmanın gerekliliği , ana fikir olarak kendisini ortaya koymaya başlamıştı.

Yarımca Balıklı Gölde halk ile yapılan söyleşiler sonrasında Dilek Ağaçlarına birlikte Niyaz ve Dualar ederek Murat Bezleri bağladık. Hepimizin ortak dileği ise Çepni Kültürünün yarınlara bozulmadan taşınması ve kültürümüzün güzelliklerinden diğer toplumlarında yüzyıllarca olduğu gibi bundan sonrada faydalanabilmesi idi.

Ali Çelik Kimdir ?

05.08.1946 tarihinde Erzurum’un İspir kazasında doğdu. İlk ve ortaokulu Hasankale’de, liseyi Erzurum’da bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1972’de İçel Mut Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. 1976’da Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü’ne tayin edildi. 1981’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak, Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitim ve öğretimini yürütmek üzere Almanya’ya gönderildi. Altı yıl bu ülkede görev yaptıktan sonra 1987’de Türkiye’ye döndü ve KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı doktora çalışmasını 1993’te tamamlayarak Edebiyat Doktoru unvanını aldı. 1994’te Yardımcı Doçent, 1996’da Doçent, 2003’te Profesör oldu. Hâlen KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Ali Çelik’in Türk Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı ile ilgili çok sayıda eseri bulunmaktadır.
Evli, iki çocuk ve beş torun sahibi olan Prof. Dr. Ali Çelik iyi derecede Almanca bilmektedir.http://www.haberler.com/prf-dr-ali-celik-gaziantep-te-3780079-haberi/


Haberin kaynağı : Sarılar Köyü Çepni Dostluk ve Kardeşlik Sitesi
( http://www.sarilar.cc/news.php?extend.45 )